Szkolenia

Na podstawie autorskiego programu edukacyjnego, ponad 15 lat prowadzę wykłady i szkolenia -
Trychologiczne Centrum Edukacji – STUDIUM TCE. 

Głównym celem dydaktycznym  w oparciu o specjalizację, zawód kierunkowy, kwalifikacje zawodowe jest przekazanie uczestnikom studium oraz kursu obszernej i aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach efektywnego działania w  dziedzinie trychologii - trychoterapii.
Umiejętności nabyte w kształceniu praktycznym  pozwolą  na rozszerzenie wiedzy  z zakresu pielęgnacji skóry głowy i włosów,  wykorzystanie teoretycznych podstaw w profesjonalnych działaniach zawodowych. 

STUDIUM trichomedic ®  organizowane jest w trzech kategoriach:

I. KATEGORIA – TRYCHOLOGIA MEDYCZNA – dyplom trychologa medycznego.
W kursie mogą brać udział lekarze.

II. KATEGORIA – TRYCHOLOGIA KOSMETYCZNA – 

 • 1º dyplom asystent trychologii estetycznej 
 • 2º analityk/diagnosta z dziedziny trychologii
 • 3º podniesienie kwalifikacji
  Minimum pół roku praktyki własnej uprawnia do podniesienia kwalifikacji z tematyki zagadnień:
  - szkolenie podstawowe
  - szkolenie zaawansowane
 • Trichodiagram – metodologie diagnostyczne, archiwizacja, zapisy obrazu
 • Diagnostyka róznicowa – interpretacja obrazu
 • Trychoterapia – procedury zabiegów trychologicznych
 • Studium przypadku
  W kursie mogą brać udział: absolwenci szkół wyższych I i II stopnia, posiadający przygotowanie zawodowe o profilu kosmetycznym oraz absolwenci innych kierunków studiów medycznych, paramedycznych, biologicznych lub chemicznych.

III. KATEGORIA – szkolenie wprowadzające w zagadnienie trychologii – certyfikat uczestnictwa
z dziedziny trychologii.
W kursie mogą brać udział: personel służby zdrowia, absolwenci szkół posiadający wykształcenie techniczne, kosmetyczne (kosmetyczki, fryzjerzy), oraz osoby prowadzące działalność w zakresie usług wellness&spa i odnowy biologicznej.
_________________

W zależności od kategorii i umiejętności praktycznych, wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na wykorzystanie teoretycznych podstaw w profesjonalnych działaniach zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdobyta wiedza umożliwia wykonywanie analizy mikroskopowej skóry głowy i włosów, stawiania diagnozy medycznej/kosmetycznej, zaplanowanie i wdrożenie odpowiedniej trychoterapii.

PROGRAM SZKOLENIA TRYCHOLOGICZNEGO
studium
trichomedic® education 

– ważnej dyscypliny wśród specjalizacji zajmującej się anomaliami skóry głowy i włosów z wykorzystaniem nowoczesnej techniki trichoskopii (nie wymagającej wyrywania włosów do badania pod mikroskopem), trichodiagramu oraz trichoterapii wraz z zabiegami na preparatach trychologicznych.

 • HISTORIA i PODSTAWY W TRYCHOLOGII
 • TRYCHOLOGIA MEDYCZNA / KOSMETYCZNA

               - definicja
               - czym się zajmuje
               - kompetencje w trychologii
               - współpraca z lekarzem (m.in.: dermatolog, endokrynolog, psycholog, histopatolog)
               - badania przesiewowe - laboratoryjne

 • SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY

       - cechy wspólne i różnice (skóra – skóra owłosiona głowy)
       - diagnostyka różnicowa skóry głowy i włosów
       - trychologiczne wsparcie leczenia dermatologicznego
       - trychoterapia
                                                               

 • WŁOSY

                - budowa
                - cykl wzrostu
                - problemy / choroby
                - skutki nie leczenia problemów
                - pielęgnacja/profilaktyka
                - tkankowa analiza pierwiastkowa z włosa

 • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (warsztaty)

               - mikrokamera/dermatoskop – obsługa sprzętu diagnostycznego
               - rozpoznanie problemów na skórze głowy i włosach
               - zapisywanie danych / tworzenie archiwum Pacjentów
               - diagnoza (współpraca interdyscyplinarna z lekarzami)
               - rekomendacje / zalecenia zabiegowe / profilaktyka
               - stanowisko zabiegowe BHP/higiena
               - sprzęt zabiegowy
               - preparaty
               - zabiegi

                                     

KOMPENDIUM I stopnia wdraża tematykę:

1. budowa i funkcjonowanie skóry głowy i włosów
2. klasyfikacja wypadania włosów i łysienia
3. podstawowe choroby endogenne
4. anomalie struktury włosów
5. diagnoza trychologiczna
6. zalecenia i przeciwskazania zabiegowe
7. współpraca z lekarzami w terapii łączonej
8. preparaty lecznicze / kosmetyki w trychologii
9. zabiegi trychologiczne wykonywane w gabinecie
10. zastosowanie MIKROKAMERY i sprzętu do elektroterapii

Ukończenie studium tce - trichomedic® education I stopnia, uprawnia do podnoszenia kwalifikacji  na szkoleniach STUDIUM PRZYPADKU TCE   
____________________________________________                                

Warunki uczestnictwa w szkoleniu trychologicznym:

Studium trichomedic® education skierowane jest dla osób, które jako uczestnik działają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, czyli nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Absolwenci Uniwersytetów medycznych, biologicznych, chemicznych, szkół średnich, zwłaszcza posiadający przygotowanie zawodowe o profilu kosmetycznym, także osoby prowadzące działalność w zakresie usług kosmetyczno/fryzjerskich i odnowy biologicznej.

Przed przystąpieniem do szkolenia zostaje podpisana na miejscu UMOWA SZKOLENIOWA,
oraz Klauzula Własności Intelektualnej.  Kandydat na szkolenie proszony jest o dostarczenie pocztą elektroniczną wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, skan ukończenia uczelni lub szkoły oraz dowodu osobistego na adres: przychodnia@trichomedic.com 

Informujemy, że wysłanie Formularza Zgłoszeniowego jest konieczne do dokonania rejestracji. Wysyłając formularz akceptują Państwo treść powyższych zasad przeprowadzenia kursu oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do organizacji szkolenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, a administratorem danych jest TRICHOMEDIC ®.
Administrator danych nie będzie ich udostępniał podmiotom trzecim (odbiorcom danych w rozumieniu ww. ustawy), poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

Realizacja szkolenia trychologicznego:
W ramach poszczególnych sesji tematycznych program realizowany jest interaktywnie
teoria – warsztaty

I stopień kompendium trychologicznego
w układzie dwudniowym:

1 dzień:   10.00 – 17.00 (14h - lunch)
2 dzień:   09.00 – 16.00 (13h - lunch)

A. Koszt szkolenia indywidualnego 2 dniowego 2000 PLN + 23% VAT (cena zawiera materiały dydaktyczne + lunch)
B. Koszt szkolenia indywidualnego 1 dniowego 1200 PLN + 23% VAT 
C. Koszt szkolenia Studium Przypadku 1 dzień 1000 PLN + 23% VAT  

Żadna część materiału nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w jakiejkolwiek  innej formie. Naruszenie praw autorskich może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.