Stowarzyszenie ICATA

Pełna entuzjazmu zapraszam Państwa na stronę naszego Międzynarodowego  Stowarzyszenia Trychologii Klinicznej i Estetycznej ICATA

www.icata.org

Ze względu na duże zainteresowanie środowisk: lekarskiego i kosmetologicznego, powołane do życia w 2015 roku stowarzyszenie ISAT poszerzyło swoją działalność, która będzie w zróżnicowany sposób adresowana do obu grup zawodowych. To pociągnęło za sobą zmianę nazwy stowarzyszenia na ICATA (International Clinical and Aesthetic Trichology Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Trychologii Klinicznej i Estetycznej).

Poza nazwą, logo i siedzibą nic się nie zmieniło, dane rejestracyjne (NIP, REGON, KRS) pozostały bez zmian. Mamy ambitne plany, chcemy jako Stowarzyszenie popularyzować trychologię, prowadzić badania naukowe nad pielęgnacją w połączeniu z leczeniem skóry głowy i włosów oraz wdrażać projekty edukacyjne. W nowo wybranym, pięcioosobowym zarządzie ICATA cztery osoby to lekarze zajmujący się na co dzień trychologią w aspekcie medycznym. Uważam, że bardzo istotna jest współpraca wielospecjalistyczna zarówno

w diagnostyce, leczeniu, terapii, jak i pielęgnacji. Dlatego członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać osoba należąca do grupy specjalistów ochrony zdrowia – zarówno lekarze lub lekarze dentyści, jak również pielęgniarki, pielęgniarze, położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni lub posiadająca wykształcenie wyższe kosmetologiczne. Do współpracy chcielibyśmy zaprosić także fryzjerów – w końcu to oni właśnie są pierwszym ogniwem w kontakcie z klientem i dzięki odpowiedniej edukacji mogą wychwycić problem i pokierować klienta dalej. Mogą odgrywać także ważną rolę w obsłudze klienta po zabiegach, z konkretnymi wskazaniami co do pielęgnacji, farbowania. Dlatego też podnoszenie świadomości w kręgu lekarz/kosmetolog/fryzjer, ich podział wg kompetencji, ale jednocześnie wielopoziomowa współpraca jest głównym założeniem naszego Stowarzyszenia.

Ważne dla stowarzyszenia jest także to, że znaleźliśmy świetną siedzibę – Ośrodek Medyczny Medistica w Krakowie, w którym możliwe będzie prowadzenie specjalistycznych szkoleń.

W zarządzie ICATA oprócz świetnych specjalistów w dziedzinie trychologii estetycznej zasiadają lekarze zajmujący się trychologią medyczną. Taka zacieśniona współpraca to nowe perspektywy dla kształcenia przyszłych trychologów i przykład dobrej praktyki dla innych organizacji związanych z branżą.

Wśród członków Zarządu ICATA zasiadają lekarze, którzy w codziennej praktyce zawodowej zajmują się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów dotkniętych problematyką skóry głowy, a do tego mają umiejętność przekazywania wiedzy  chęć dzielenia się własnymi doświadczeniami.

W tym gronie znaleźli się: dr n. med. hab. Aleksandra Szlachcic, dr n. med. Piotr Szlązak, dr. n. med. Małgorzata Wilk-Jędrusik oraz lekarz med. Przemysław Styczeń i dr Katarzyna Dobija-Kubica. Tak jak już wielokrotnie wspominałam w wywiadach, nieodzowna jest współpraca trychologa z lekarzem, ze względu na zakres wiedzy i kompetencje. Taka zacieśniona współpraca to nie tylko wyzwanie dla naszego stowarzyszenia, ale także ogromna szansa, aby właściwie przygotować i przeszkolić coraz większą grupę osób zajmującą się trychologią. Planujemy także wprowadzać standardy, które – mamy nadzieję – będą przykładami dobrej praktyki dla innych organizacji zajmujących się branżą trychologiczną. Będziemy realizować projekty edukacyjne oraz podejmować działania na rzecz regulacji ustawodawstwa dotyczącego zawodu trychologa. Ważnym elementem naszych przyszłych działań będzie certyfikowanie i promowanie gabinetów trychologicznych, które będą spełniały wysokie standardy oraz dawały gwarancje kompleksowej obsługi i opieki medycznej pacjenta.

Kinga Estera Jach-Skrzypczak
prezes